Ron Capinding: Pagpapakalider

The author, Mr. Ron Capinding, shows his dirty hands after planting trees with Ateneo HS students in Davao City. He is also a well-known theater actor and director. He has written plays and staged them. He is the Associate Principal for Student Affairs.
The author, Mr. Ron Capinding, shows his dirty hands after planting trees with Ateneo HS students in Davao City. He is also a well-known theater actor, director and playwright. He is the Associate Principal for Student Affairs.

Note: Mr. Ron Capinding reflects on our notion of leadership and how this notion changes in the eyes of faith.

Dito sa Mataas na Paaralang Ateneo, malaki ang pagpapahalaga natin sa Leadership o sa Pagiging Pinuno. Ito ang pangarap ng paaralan para sa bawat mag-aaral nito, na maging pinuno sila – sa anumang larangan – tungo sa ikabubuti ng bayan at daigdig, at tungo sa higit pang ikaluluwalhati ng Diyos.

Pero may aaminin ako na baka masamain ninyo lalo na’t galing kasi sa APSA: Hindi ko gaanong gusto ang mga salitang ‘Leadership’ o ‘Pagiging Pinuno’. Hindi ako gaanong naniniwala sa paggamit ng mga salitang iyan sa tuwing idinidiin ko sa mga mag-aaral ang pangarap ng paaralang maging mga pinuno sila sa hinaharap.

Mula pa noong guro ako sa silid-aralan hanggang sa mapunta ako sa mga tanggapan ng Student Activities at APSA, naniniwala akong hungkag at mapanganib ang salitang ‘Leadership’ lalo na sa paghubog ng mga pinunong mag-aaral. Aminin man natin o hindi, madalas nating naikakabit sa ‘Pagiging Pinuno’ ang katanyagan, kataasan, kakayahan, at karunungan.

Mapanganib dahil sabi nga ni Gng. Escarez noong nakaraang linggo nang pagnilayan niya ang pangangailangan ng mga nangangailangan: “They do not want your pity. They don’t need you to pull them out of their poverty, but they need you to fight poverty with them. They don’t need you to teach them what they do not know, but they need you to understand their context and so together you can both learn from each other’s lives. They don’t need you to exhort about the virtues of helping the poor, but they need you to be out there with them in their struggles.” Hindi nila kailangan ng mga gustong mamuno; ang kailangan nila, una sa lahat, ay ‘yung makikiisa sa kanila.

At iniisip ko rin: Mayroon bang itinuturing nating Totoong Lider ngayon na ang naging layunin noong araw ay maging Lider nga? Kapag sinabing Lider, hindi basta boss o tagapangasiwa lang, ha… kundi ‘yung pumupukaw sa kanyang pangkat tungo sa mabuti o mas mabuti. May nagsabi na bang, “Uy, gusto kong maging lider!” na naging ‘totoong Pinuno’ nga?   Marahil mayroon din naman, pero tiyak na may nangyaring pagbabago muna. Halimbawa, ang mga nahalal at napiling maging kasapi ng Sanggu-HS o ang mga tumakbong opisyal ng klase o itong mga tumatakbong Batch Rep ng Grade 9, maaaring Pagiging Pinuno ang hangarin nila sa simula. Hindi ‘yon masama ngunit hinding-hindi matutupad ang hangarin nilang ‘yon kung hindi mawawala ang hangarin nilang ‘yon. Ang labo ba? Uulitin ko: Hinding-hindi matutupad ang hangarin nilang ‘yon kung hindi mawawala ang hangarin nilang ‘yon.

Bale, sinasabi kong para maging totoong pinuno ang isang tao, kailangang mawala muna ang hangaring mamuno… at mapalitan ng hangaring maglingkod. At hindi lang basta-bastang paglilingkod kundi ‘yung totoong paglilingkod. ‘Yung paglilingkod na umuunawa, tumutugon, nakikiisa at nagpapaubos. ‘Yung paglilingkod na bunga ng totoong malasakit; hindi porma lang na nagagamitan ng katanyagan, kataasan, kakayahan, at karunungan.

Para sa akin, batay sa karanasan ko sa mga Pinunong Mag-aaral ng mga pangkat at ng paaralan natin, Pasasalamat ang nagsisilang ng totoong Paglilingkod. Kung walang Pasasalamat, mahihirapan talagang maglingkod nang tunay o nang sapat. Sabi ko nga sa Sanggu-HS, “Without gratitude, you will not be able to endure service (or leadership).” at “Without gratitude, your service (or leadership) is just vanity.”  Kaya nga may mga sumusuko at umaalis minsan mula sa kanilang mga posisyon ng pamumuno; natatauhan sila sa kaibahan ng Totoong Paglilingkod sa poging konsepto nila ng Pagiging Pinuno. Wala! Walang-sarili sa paglilingkod. Madalas, walang mapapalang palakpak o parangal. Walang kapalit ni sukli. Lugi! Ngunit dahil mayroong Pasasalamat, ikagagalak mong malaspag!

Iniisip ko: kung gusto kong maghubog ng mga lider, hindi mga salitang ‘leader’ o ‘leadership’ o ‘pinuno’ ang magiging bukambibig ko sa kanila; ‘service’ o ‘paglilingkod’ ang lagi kong isusulong. Pati nga ang terminong ‘servant-leadership’, halos iniiwasan kong gamitin sa kanila; may salitang ‘leadership’ pa rin kasi ‘yon. ‘Service’ lang talaga muna; wala na muna ‘yang pagbanggit ng salitang ‘leadership’.

Para sa akin, manggagaling ang pagsasabi ng ‘leadership’ mula sa mga nakasaksi at nakaranas ng isang totoong paglilingkod; mga saksi na lang ang magtuturing na ‘lider’ sa isang naninilbihan. Sila na lang ang magsabing, “‘Oy, lider namin siya”, imbes na ‘yung pinuno mismo ang magsabi. Wala sana sa isip ng totoong lider ang pagpapakalider; paglilingkod lang dapat ang laging nasa puso’t isip niya. Only by the end of a journey will a True Leader be able to say that he has LED others. During the journey, his true main preoccupation was to SERVE.

Nang buksan ko sa internet ang “What does the Bible say about Leadership?”, maraming lumitaw na pamilyar na bersong biblikal. Pero ang bago kong natuklasan, may isa pang paksang hindi ko pinapansin dati na mahahanap pala sa lahat ng apat na ebanghelista – daig pa ang kuwento ng milagro ng dalawang isda at limang tinapay – at halos magkahawig na magkahawig ang pagkakasabi. Sa apat na ebanghelista, napag-usapan ang Pamumuno, at Paglilingkod (being a servant) ang tanging isinusulong na paraan ng Panginoon.

Kay Matthew 20:25-28: But Jesus called them to him and said, “You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them. It shall not be so among you. But whoever would be great among you must be your servant, and whoever would be first among you must be your slave, even the Son of Man came not to be served but to serve, and to give his life as a ransom for many.”

Halos eksaktong gano’n din ang kay Mark 10:42-45: And Jesus called them to him and said to them, “You know that those who are considered rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them. But it shall not be so among you. But whoever would be great among you must be your servant, and whoever would be first among you must be slave of all. For even the Son of Man came not to be served but to serve, and to give his life as a ransom for many.”

Kahawig din ito ng ikinukuwento ni Luke 22:24-27: A dispute also arose among them, as to which of them was to be regarded as the greatest. And he said to them, “The kings of the Gentiles exercise lordship over them, and those in authority over them are called benefactors. But not so with you. Rather, let the greatest among you become as the youngest, and the leader as one who serves. For who is the greater, one who reclines at table or one who serves? Is it not the one who reclines at table? But I am among you as the one who serves.

At siyempre pa, ang sikat na sikat na matalinghagang bersiyon ni John 13:12-15: When he had washed their feet and put on his outer garments and resumed his place, he said to them, “Do you understand what I have done to you? You call me Teacher and Lord, and you are right, for so I am. If I then, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another’s feet. For I have given you an example, that you also should do just as I have done to you.

Inatasan ako ng Tanggapan ng Associate Principal for Formation (APFor) na magnilay tungkol sa Pamumuno ngayong ika-13 ng Hulyo dahil ito rin ang linggo ng Miting de Avance at Paghalal ng Grade 9 Rep. Pero dahil nasuspinde nang maraming araw ang klase, nagkaroon ako ng panahong makasagap ng mga balita mula sa mga pahayagan, telebisyon at internet.

 • 11,751 families affected by typhoon Egay, but no casualties reported. – CNN Philippines Staff
 • The Greece crisis could be the beginning of the end of Europe as we know it. – The Washington Post
 • China looks like it is heading for its version of the 1929 stock market crash. – The Telegraph
 • Typhoon Falcon and monsoon rains death toll rises to 5. – Philstar
 • Neophyte Senator Grace Poe has overtaken Vice President Jejomar Binay in the latest survey on preferred presidential contenders for 2016. She is now Number 1. – Rappler
 • Secretary Roxas said to Mayor Binay: You’re not special, you don’t own Makati. – inquirer.net
 • In reversal of roles, Philippines lends IMF $1 billion to boost crisis fund. – Interaksyon.com

Naisip ko tuloy, parang ipinahahalata sa akin ng tadhana ang kaugnayan nitong munting halalan ng bunso nating Grade 9 sa malalaking kaganapan sa buong bayan at buong daigdig. At halatang-halata, may kinalaman ang lahat ng malalaking kaganapang ‘yan sa Pamumuno; nakaugat ang mga tagumpay at pinsalang nagaganap sa mundo sa Pamumuno ng mga namumuno.

Naitatanong ko tuloy: Kailan ba kasi naging higit pa sa Paglilingkod ang katuturan ng Pamumuno? Kung sana, totoong Paglilingkod na lang ang isipin ng bawat Pinuno.

At kasabay noon, bigla kong maiisip ang paghahalal ng Grade 9 Rep, at matutuwa ako; may magagawa kasi pala tayo rito sa paaralan. Masisimulan natin ang pagtatanim ng mapaglingkod na pamumuno sa mga batang-bata nating mga pinuno sa Grade 9. Maitatangi na natin sa kanila nang maaga ang

 • Privilege (Receiving) Responsibility (Giving)
 • Being an Officer Being a Students’ Representative
 • Being a Leader Being a Servant
 • Knowing the Work Knowing My Constituents
 • Providing What They Like Providing What They Need
 • Speaking vs. Listening
 • Leading Empowering

Huwag lang sanang mabago o mawala ang oryentasyon nilang ito hanggang maging mga pinuno na sila sa labas ng bakuran ng Mataas na Paaralan.

Sa huli, hindi gaanong pagpapakalider kundi mas paglilingkod. Lampas pa sa katanyagan, kataasan, kakayahan, at karunungan kundi pagpapakumbaba, pag-unawa, pagtugon, pakikiisa at pagpapaubos. ‘Yung paglilingkod na totoong malasakit dahil bunga ng malalim na pasasalamat sa kabutihan ng Diyos. Hindi talaga Pamumuno kundi totoong Paglilingkod.

PANALANGIN.  Manalangin tayo.

Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo.

Mutyang Panginoon, itulot Mong tularan kita sa Iyong mapagmahal na paglilingkod sa dukha. Itulot Mong magkaroon ako ng matinding lakas at pasasalamat upang sundan Ka sa Iyong pakikiisa sa kanila at sa Iyong lubos na pagpapaubos upang sila ay matubos… dahil nananalig akong kung paano kitang sinasabayan sa Iyong pagdamay, gayon Mo rin akong isasabay sa Iyong tagumpay. Siya nawa.

San Ignacio de Loyola, ipanalangin mo kami.
Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. AMEN.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s